Loader

Dit is Doc4

Softwareproductie

DOC4 ontwikkelt software voor documentproducerende bedrijven zoals banken, verzekeraars, gemeenten en printbedrijven. Onze focus heeft research & development voor innovatieve technologie en oplossingen.

Procesautomatisering

Advies en ondersteuning bij o.a. de transitie van traditionele vormen van communicatie (via printen) naar digitale en volledig geautomatiseerde processen. Daarmee leveren wij een bijdrage aan optimalisatie van de procesmatige kant van uw customer journey.

Consultancy

DOC4 levert specialistische it-consultants die u o.a. kunnen helpen bij het optimaliseren van printprocessen en strategische keuzes m.b.t. enterprise output management.

Projectrealisatie

Begeleiding bij het definiëren van uw Enterprise Output Management project door het berekenen van de total cost of ownership, het schrijven van een projectvoorstel of plan van aanpak. Ook helpen wij u bij realisatie van vastgelegde projectdoelstellingen.

Compass Suite monitort het complete proces, van data tot de (digitale) brievenbus. Controle van het proces en inzicht in fouten
en verschillen met een klik op de knop.

 

De start van eindeloze mogelijkheden.

Data & Layout

Automatische bewaking van geplande opdrachten. Compass signaleert als te verwachten klantinput (bijv. gegevensbestand) niet op tijd wordt aangeleverd en stuurt notificaties naar de betrokken partijen.

Documentgeneratie

Vroegtijdige signalering van foutieve data waardoor correctie snel mogelijk is en geen herstelwerk nodig is later in het proces (bijvoorbeeld na productie). Compass bewaakt het volledige proces.

Printen & Couverteren

Wanneer er iets mis gaat tijdens printen of couverteren stelt Compass precies vast welke documenten opnieuw moeten worden geproduceerd. Inplannen van reprints gebeurt automatisch en vaak direct na afronding van de originele opdracht.

Digitale Distributie

Met Compass is het verzenden van digitale nieuwsbrieven of e-mails, het plaatsen van berichten in een online mailbox en digitale archivering van uw klantcommunicatie heel gemakkelijk. Bovendien heeft u altijd garantie van aflevering.

Bezorgen

Met behulp van track & trace zijn documenten te volgen tot de brievenbus. Gaat er tijdens het bezorgen iets mis? Compass weet exact welke documenten opnieuw moeten worden geproduceerd.

FACTUREREN

Nog voor de daadwerkelijke productie (= print) is facturatie mogelijk. Compass levert informatie over het aantal te printen documenten en geeft aan hoeveel papier, enveloppen e.d. wordt gebruikt.

Voorraadbeheer

Door te koppelen met Compass worden voorraden uitstekend beheerd. Compass weet precies hoeveel materiaal er nodig is (en wordt verbruikt).

RAPPORTEREN

Door de constante uitwisseling van gegevens is Compass bij uitstek geschikt voor alle soorten (management-) rapportages en informatieverstrekking over klanten en klantstromen.

De mogelijkheden voor klantcommunicatie zijn eindeloos. Van traditioneel geprinte brieven die per post naar de klant worden gestuurd tot communicatie via Social media, chatbots en whatsapp. De complexiteit van bijbehorende document management processen is daarmee toegenomen. Dit leidt bij veel bedrijven tot:

Integratieproblemen bij toevoeging van soft- en hardware, denk aan koppeling met documentontwerpprogramma’s, archiveringssoftware, e.d.

Gebrek aan inzicht én controle op de document management processen.

Hoge kosten door veel handmatig werk (ook door foutherstel).

Gebrek aan flexibiliteit. Het bestaande proces wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteit en wordt daarmee als geheel log en inefficiënt.

Als Doc4 adviseren en ondersteunen wij bedrijven die tegen de gevolgen van de complexe document management processen aan lopen.

Contact

Benieuwd welk verschil DOC4 voor uw organisatie kan maken?

Wilt u de mogelijkheden van Compass Suite voor uw bedrijf bespreken? Of een onafhankelijk advies over uw document- en outputmanagement en de mogelijkheden voor optimalisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden

info@doc4.nl

+31 (0)88 377 82 22

    Routekaart